ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:09
ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ފާތިމަތު ދިޔާނާ
ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ފާތިމަތު ދިޔާނާ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް ދިޔާނާ
 
ކަސްޓަމްސްގައި ދިޔާނާ މަސައްކަތްކުރާތާ 23 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި
 
އެގޮތުން އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވުމުގެ ކުރިން ދިޔާނާ އަދާކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރެންޓެންޑެންޓްގެ މަގާމު

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ ފާތިމަތު ދިޔާނާއެވެ. ދިޔާނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވުމާއެކު، ދިޔާނާ ވީ އެ ކުންފުނީގެ 133 އަހަރުގައި ވެސް އެފަދަ އިސް މަގާމަކަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެނަށެވެ.

އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވުމުގެ ކުރިން ދިޔާނާ އަދާކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރެންޓެންޑެންޓްގެ މަގާމެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމްސްގައި ދިޔާނާ މަސައްކަތްކުރާތާ 23 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

ދިޔާނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރިކަން އިއުލާންކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ދިޔާނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރުމަކީ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް