ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:08
ސިޓީއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު ރޮޑްރީ
ސިޓީއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު ރޮޑްރީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީ އަށް ފަހުވަގުތު ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް
 
ޗެލްސީއާ ވާދަކުރި މެޗު 1-1 ން އެއްވަރު

ޗެލްސީ އަތުން މޮޅުނުވެވި, ފަހު ވަގުތުގެ ލަނޑުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލައިފި އެވެ.

ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ވެސް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ޗެލްސީ އާ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ މި ސީޒަންގައި ފޯމް ދަށްކޮށް އޮން ޗެލްސީން ނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހީ އެޓީމްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ސްޓާލިންގ އެވެ. ސިޓީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮޑްރީ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ރޮޑްރީގެ ލަނޑާއެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސިޓީން ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 22 ގެ ފަހުން ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބައްޔެއް ނުވެއެވެ.

މެޗުން މޮޅުނުވެވުމުން ސިޓީ އޮތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. އަދި މެޗުގެ އަދަދު އެއްވަރުކޮށްގެން ވެސް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ލިބެން އޮތީ ލިވަޕޫލް ޕޮއިންޓް ގެއްލުވާލައިގެންނެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާއި ދެވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލް ވަނީ ސިޓީއަށް ވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ 35 ޕޮއިންޓާ އެކު 10 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް