ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:04
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ޑްރަގް އެތެރެކުރުން
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މި ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މީގެ ކުރިންވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވޭ
 
ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 20 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 20 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މީގެ ކުރިންވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ދެމަފިރިންގެ ލަގެޖުން 990 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަދި އަތްދަބަހުން 1751 ޑޮލަރު ފެނުނު ކަމަަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ބޭނުންކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އައިއިރު ގެނައި ލަގެޖު ފޮށިން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ.

އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ އެހެން މީހަކު ބުނެގެން ގެނައި ލަގެޖެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ލަގެޖުގެ ތެރެއިން އެ ދެމީހުންގެ އަންނައުނުވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިފާއު ސާބިތު ކޮށްދެވޭނެ ހުއްޖަތު ބަލިކަމަށް ދެކިލައްވާކަމަށެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ސީއޯސީ، ޓީއެޗްސީ، އަދި ބެންޒޯއަށް ޕޮޒިޓިވްކަމަށްވެސް މީގެ ކުރިން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ. މިއީ އިތުރު ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް އެ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ލަޖެގްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަން އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާގެ އަތްދަބަހުގެ ތެރެއިން 1751 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ފެނިފައިވެއެވެ. އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދި ލަގޭޖުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 994 ގްރާމް ހުރި އިރު، އެތަކެތި މެޓަމްފެޓަމިން ރެސިމޭޓަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މި ތަކެތި ހުރީ 6 ޕެކެޓެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް