ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 07:16
ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގަވީ
ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގަވީ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
ގަވީ ހުންނަން ޖެހޭނީ ބާސެލޯނާގައި: ޒަވީ
 
ބާސެލޯނާގެ އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވި ގަވީ އަށް ސީނިއާ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، ގަވީ ހުންނަން ޖެހޭނީ އެ ކުލަބުގައި ކަމަށް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް މިހެން ބުނީ، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ގަވީގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ މި ސީޒަނަށްފަހު އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލާއިރު، ޕީއެސްޖީން ދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގަވީ ހިމެނެ އެވެ.

އެގޮތުން، އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާއިރު އެ ކުލަބުން އޮތީ ބަދަލަށް ގެންނާނެ ތިން ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ނަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްު ކުޅުންތެރިޔަކީ ބާސެލޯނާގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަވީ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، ގަވީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ހުންނަން ޖެހޭނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މުަސްތަޤުބަލު ގުޅިފައި އޮތީ ވެސް ބާސެލޯނާއާކަން ފާހަގަކޮށް ޒަވީ ބުނީ، ގަވީ އަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަޅައިގެން ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ގަވީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ މުސްތަޤުބަލު ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވި ގަވީ އަށް ސީނިއާ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް 111 މެޗު ކުޅެދީ ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު ގަވީ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގައި ގަވީ މޮޅަށް ކުޅޭއިރު، އޭނާ އަކީ ޒަވީ އިސްކަން ދެމުން އަންނަ މުހިންމު ވެސް ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް