ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 21:47
މ. އެނބޫމާގެއާގެ، ޚަދީޖާ ޔަލްވީ
މ. އެނބޫމާގެއާގެ، ޚަދީޖާ ޔަލްވީ
ޕޮލިސް
ކުޑަ ކުއްޖެއް ގެއްލިގެން ހޯދުން
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
 
ޔަލްވީގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
 
ޔަލްވީ އެންމެ ފަހުން ވެފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:00 ހާއިރު އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިގެން، އެކުއްޖާ ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ މ. އެނބޫމާގެއާގެ، ޚަދީޖާ ޔަލްވީ (14އ) އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް 11 ފެބުރުވަރީވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޚަދީޖާ ޔަލްވީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:00 ހާއިރު އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން ކަމަށް އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޔަލްވީގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ނަމްބަރު 9790163 / 3000600 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް