ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:06
ޕާކިސްތާން ގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ނޮމިނޭޓް ކުރެވިފައިވާ އޮމަރު އައްޔޫބް ޚާން
ޕާކިސްތާން ގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ނޮމިނޭޓް ކުރެވިފައިވާ އޮމަރު އައްޔޫބް ޚާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރަކު ހަމަޖެއްސުން
އިމްރާން ޚާންގެ ފަރާތުން ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު ނޮމިނޭޓް ކޮށްފި
 
ބޮޑުވަޒީރަކު ހޮވުން އޮންނާނީ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގައި ނަގާވޯޓަކުންނެވެ.

ޖަލަށްލާފައިވާ ޕާކިސްތާން ގެކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ފަރާތްޕުޅުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް އޮމަރު އައްޔޫބް ހާން ނޮމިނޭޓް ކުރައްވައިފި އެވެ. އިމްރާން ޚާން ޕާޓީގެ އިސްލީޑަރެއް ކަމަށްވާ އޮމަރު އައްޔޫބް ވަނީ އެއްދާއިރާއަކުން އިންތިހާބްގައި ވާދަކުރައްވާ ގޮޑިކާމިޔާބް ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތުވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ވަނީ ނެރެފައެވެ.އެއީ އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މުޒާހަރާ ގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މިފަދަ އަމުރެއް އޮތުމަކުން ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުރަހަކަށް ނުވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރަކު ހޮވުން އޮންނާނީ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގައި ނަގާވޯޓަކުންނެވެ.

އޮމަރު އައްޔޫބް އާ ވާދަކުރައްވާނީ ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ޕާޓީ އާ ބިލާވަލް ބުއްޓޯ ޒަރްދާރީ ގެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް،ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އާއެވެ.

އޮމަރު އައްޔޫބް ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށެވެ.

ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ވޯޓު އޮންނާނީ ހުރިހާ އައު މެމްބަރުން ހުވާކޮށްނިމި ރައީސާއި ނައިބް ރައީސް އައްޔަން ކޮށް ނިމުމަށް ފަހުއެވެ.

އޮމަރު އައްޔޫބް އަކީ 1958ން1969ށް ޕާކިސްތާންގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި މިލިޓަރީ ލީޑަރ މުހައްމަދު އައްޔޫބް ޚާން ގެ ކާފަ ދަރިކަލެކެވެ. އޭނާފުރަތަމަ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީ އަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި 2018ވަނަ އަހަރު އިމްރާން ޚާންގެ ގެ ޕާޓީ އަށް ބަދަލުވެ ވަޑައިގެން އެސަރުކާރުގައި މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް