ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 15:54
ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރު
ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރު
ރޮއިޓާސް
ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ލީޑަރުގެ ވީޑިއޯއެއް
ޚާން ޔޫނިސްގެ ޓަނަލެއްގެ ތެރެއިން ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި
 
އެއީ ސައްހަ ވީޑިއޯއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ހެތްކެއް އިސްރާއީލަށް ދެއްކިފައެއް ނުވޭ

ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސްގެ ޓަނަލެއްގެ ތެރެއިން ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވާތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ ސައްހަނޫން ވީޑިއޯއެއް، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ޣައްޒާގެ ޓަނަލްތަކުން ހަމާސްގެ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރުގެ ހެކި ފެނިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ވީޑިއޯ ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އަނދިރި ޓަނަލެއްގެ ތެރޭގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ މި ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ފަހަތުން ފެންނަ، އަންހެނެއްހެން ހީވާ މީހެއްގެ މަންޒަރެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ފަހަތުން ކުޑަ ތިން ކުއްޖަކާއި، އެއަށްފަހު ބްރީފްކޭހެއް ހިފައިގެން އަންނަ ފިރިހެނަކު ފެނެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނާގޮތުގައި އެމީހަކީ ސިންވާރެވެ. ކެމެރާ އޭންގަލަށް ބަލާއިރު އިސްރާއީލުން ބުނާ ބުނުމަކީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވާހަކައެކެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޑެނިއަލް ހަގާރީ ވިދާޅުވީ، އެ ފުޓޭޖަކީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ޓަނަލްގައި ހުރި ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުން ނަގާފައިވާ ފުޓޭޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ވީޑިއޯ މީޑިއާތަކަށް ޔަގީންކަމާއެކު ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެ ވީޑިއޯ ސާބިތުކުރެވޭނެ އިތުރު ހެތްކެއް ވެސް ދެއްކިފައެއް ނެތެވެ.

ހަމާސްގެ ލީޑަރުން ޣައްޒާގެ ވަށައިގެންވާ ޓަނަލްތަކުގައި ފޮރުވައިގެން ތިބި ކަމަށް އިސްރާއީލުން އެކި ފަހަރު މަތިން ބުނަމުން އަންނައިރު، އެއީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ރެއިޑްކޮށް އާންމުންގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ބޮންއެޅުމަށް ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި، ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެކެވެ.

ސިންވާރަކީ ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ އަސްކަރީ ގޮފި އެއްކުރި، ހަމާސްގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވާއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރު ޣައްޒާގައި ހަމާސްގެ ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް އޭނާވަނީ ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ. އެމެރިކާއިން 2015 ވަނަ އަހަރު ޓެރަރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކުރިއިރު އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުން ވަނީ އޭނާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސްއިން އިސްރާއީލުގެ ސަރަހައްދަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1،100 މީހުން މަރުވެ، 200އެއްހާ މީހުން ރަހީނުކުރިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ސިންވާރު ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުގެ "މޯސްޓް ވޯންޓެޑް މޭން"އަށް ވެފައި ވީނަމަވެސް، އިސްރާއީލަށް ވަނީ އޭނާ އަތުލައިގަތުމުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 28،640 މީހުން ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި 12،000ށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް، ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ