ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:35
ޚާން ޔޫނުސްގައި ހުންނަ އައްނާސިރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތުވަނީ ވަރަށް ގޯސްވެފައި
ޚާން ޔޫނުސްގައި ހުންނަ އައްނާސިރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތުވަނީ ވަރަށް ގޯސްވެފައި
ރޮއިޓާސް
އައްނާސިރު ހޮސްޕިޓަލް ހިޞާރުކުރުން
އިސްރާއީލު ސިފައިން ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލް ޙިޞާރުކޮށް މީހުން ހުސްކުރަން އަންގައިފި
 
އިސްރާއީލް ސިފައިންވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އުތުރު ގޭޓު ހަލާކުކޮށް، ބެރިކޭޑް ޖަހައި، ހަމައެކަނި އިރުމަތީ ގޭޓަށް ވަދެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފައި

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނުސްގެ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާއިރު، އިސްރާއީލު ސިފައިން އެ ހޮސްޕިޓަލް ޙިޞާރުކޮށް މީހުން ހުސްކުރަން އަންގައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އޮކިއުޕޭޝަން ފޯސަސް (އައިއޯއެފް) އިން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށައިގެން އެމީހުންގެ ބާރު ގަދަކޮށް، އެތެރޭގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން ދިޔަ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުން ވަގުތުން ހުސްކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ.

ފަލަސްތީނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑޮކްޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް (އެމްއެސްއެފް) ގެ މެޑިކަލް ކޯޑިނޭޓަރު ގުއިލެމެޓް ތޯމަސް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މާހައުލަކީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަނާ ވަނީ މިހާރުވެސް މެޑިކަލް ސްޓާފުންނާއި ސަޕްލައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފެސިލިޓީގައި ތިބި ގާތްގަނޑަކަށް 400 އެއްހާ ޕޭޝަންޓުންގެ ހާލު ސީރިއަސްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާ އަރަބިކުން ހޯދާފައިވާ ފުޓޭޖްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އައިއޯއެފްގެ އެންގުމާ އެކު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ނާސިރު މެޑިކަލް ކޮމްޕްލެކްސް ހުސްކުރާ މަންޒަރުތައް ފެނެއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ، އިސްރާއީލުގެ ސްނައިޕަރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭރުގައި ތިން މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލި ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚާން ޔުނިސްގެ ވަށާލާފައިވާ މެޑިކަލް ކޮމްޕައުންޑްގެ ތެރޭގައި 10 މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.

ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުން ހިމާޔަތް ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަން އެމްއެސްއެފް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އައިއޯއެފްގެ އަމަލުތައް ފުޅާވެގެން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހުމާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އައިއޯއެފްގެ އޮފިޝަލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ހަމާސްގެ މެމްބަރުން އެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ބޭނުން ކުރަނީ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށެވެ. ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދިން އަނިޔާވެރި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ބަހަނާއަކަށް އައިއޯއެފުން އަންނަނީ ޒަމާނުއްސުރެ މި ތުހުމަތުތައް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ކރިންވެސް އައިއޯއެފުން ވަނީ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލް ހުސްކުރަން އަމުރެއް ނެރެ، ގާތްގަނޑަކަށް 300 މެޑިކަލް ސްޓާފުންނާއި 450 ޕޭޝަންޓުންނާއި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު އެތަނުން ނެރެފައެވެ.

އިއްޔެއިން ސުރެ، ހޮސްޕިޓަލުގެ އުތުރު ގޭޓު ހަލާކުކޮށް، ކުނިއަޅާ ބެރިކޭޑް ޖަހައި، ހަމައެކަނި އިރުމަތީ ގޭޓަށް ވަދެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. ޓޭންކުތަކާއި ހަތިޔާރު އެޅި އުޅަނދުތައް މިހާރު އިރުމަތީ ގޭޓު ކުރިމަތީގައި ހުރި ތަންތަނުގައި ތިބޭއިރު ފޭސް ރިކޮގްނިޝަން ކެމެރާތައް ހަރުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ މުސްތަގުބަލުގައި ރެއިޑްކުރުމާއި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކަމަށް އޮބްޒާވަރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް