ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 14:13
ޣައްޒާގެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދާ ސްކޫލެއް
ޣައްޒާގެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދާ ސްކޫލެއް
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ސްކޫލްތަކަށް ހަމަލާދިނުން
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ 162 ސްކޫލަކަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ: އދ.
 
އޭގެ ތެރެއިން 26 އިމާރާތެއް އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައި

ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ އުދުވާން ތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގެ 162 ސްކޫލަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އދ.އިން ބުނެފިއެވެ.

އދގެ ތަރުޖަމާނަކު އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް 162 ސްކޫލަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެވޭވަރު ވެސް ނުވާކަމަށެވެ.

ތަރުޖަމާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެހީތެރިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ސްކޫލްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ދެނެގަތުމަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތައް އެނަލައިޒްކޮށްފައެވެ.

ނިއުޔޯކްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޓެފަން ޑުޖާރިކް ވިދާޅުވީ އެ މީހުންގެ އެސެސްމަންޓުން އެނގުނީ 162 ސްކޫލް އިމާރާތަކަށް ސީދާ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ގާޒާގެ ޖުމްލަ 563 ސްކޫލް އިމާރާތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 26 އިމާރާތެއް އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 175،000 ދަރިވަރުންނާއި 6،500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންގެ ސްކޫލްތަކަށް ސީދާ ހަމަލާތަކެއް ކުރިމަތިވި، ޣައްޒާގެ މަދުވެގެން 55 އިންސައްތަ ސްކޫލަށް ފުލް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ ބޮޑު މަރާމާތެއް ބޭނުންވާނެ
ޑުޖާރިކް

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގޮވާލައްވަމުން ގެންދަވާއިރުވެސް  މިސްރާއި ގަތަރު މެދުވެރިވެގެން ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ފައުޖުތަކާއި ޣައްޒާގެ ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި ހަމަލާތަކުގައި 130 މީހަކު ހަމާސްއިން ވަނީ ރަހީނުކޮށްފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކަށްފަހު ޣައްޒާގެ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލު ފައުޖުތަކުން ދެމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 28،340 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްކޮށްލައިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 67،984 އަށް އުފުލިފައެވެ.

ސާފު ބޯފެނާއި ކާނާ، އަދި ބޭސް ފަރުވާވެސް ނުލިބޭ ހާލުގައިތިބި ޣައްޒާގެ އާންމުންގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްލުމަށް އެ މީހުންނަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް