ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 22:25
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނައިބު ރައީސް، މުހައްމަދު ޝިފާޒް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނައިބު ރައީސް، މުހައްމަދު ޝިފާޒް
ޓްވީޓަރ
ޝިފާޒް
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ޝިފާޒް، ވިލިމާލޭ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ
 
ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތާއި ވިސްނުން އެއް ފަސްގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭ އާބާދީކަމަށްވާ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ

އަންނަ މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވިލިމާލޭ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިފާޒް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވިލިމާލެ ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލައްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތާއި ވިސްނުން އެއް ފަސްގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭ އާބާދީކަމަށްވާ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދެވުމަށްފަހު އެ ޕާޓީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް