ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:08
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާރސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަތައް ފެނާންޑޭޒް ދޮގު ކޮށްފި
 
ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ފެނާންޑޭޒް އަންނަނީ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުން ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައި

ޗެލްސީ ދޫކޮށް، އެހެން ކުލަބަކަށް އޭނާ ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށް، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ސީޒަންގައި ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ފެނާންޑޭޒް އަންނަނީ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ، އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކާއި، ސްޕެއިންގެ ކުލަބުތަކުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެނާންޑޭޒް ބުނީ، ޗެލްސީގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އަދި އުފަލުން ކަމަށެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުން ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެކަން ހާސިލު ކުރަން ކަމަށް ވެސް ފެނާންޑޭޒް ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ފެނާންޑޭޒް ބުނީ އޭނާ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދަައުރުވާން ފެށީ ކީއްވެކަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީޑިއާތަކާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި އަބަދު ވެސް އެކި އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ފެތުރެމުން ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަން ފާހަަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އެ ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެއްވެސް ޙަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ބެންފީކާ ދޫކޮށް، ފެނާންޑޭޒް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2023 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ވެސް ދިގު މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެދިން 52 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޗެލްސީން އޭނާ ހޯދީ، އޭގެ ކުރީ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އާއެކު ފެނާންޑޭޒް ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް