ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:44
ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯ
ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާ ލެވަކޫސަން
ފެނުނީ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބި މިންވަރު: އަލޮންސޯ
 
މުޅި މެޗުގައި ވެސް އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ، ބަޔާންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ކޮންޓްރޯލް ނަގައިގެން އޮތް މަންޒަރު

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންް ފެނުނީ، އެ މެޗަށް ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުވެފައި ތިބި މިންވަރު ކަމަށް، ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯ ބުނެފި އެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ލެވަކޫސަން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މެޗަކުން އެ ޓީމު ބަލިވެފައި ނުވާއިރު، ލެވަކޫސަން އަކީ ލީގު ހޯދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޓީމެވެ.

ބަޔާން މެޗުގެ ފަހުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަލޮންސޯ ބުނީ، އެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުޅި މެޗުގައި ވެސް އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ، ބަޔާންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ކޮންޓްރޯލް ނަގައިގެން އޮތް މަންޒަރު ކަމަށް ވެސް އަލޮންސޯ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، އެ މެޗަށް ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވި ކަމަށާއި، އެ މަންޒަރު ވެސް ފެނުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިވަގުތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެން ކުރަން އޮތް މަސައްކަތް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އަލޮންސޯ ބުނީ، ބަޔާނުން މެޗުގައި އެޓޭކުތަކެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ލެވަކޫސަންގެ ޑިފެންޑަރުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ހުށިޔާރުވެ ތިބެ، އެކަން ހުއްޓުވި މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލެވަކޫސަންގެ ކުރީގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނީ، ލިބެމުން އަންނަ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި، ބަޔާނަށް ނުރައްކާ ކުރި މަންޒަރު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ، މުޅި މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ލެވަކޫސަނަށް ނުގެއްލި އޮތުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަލޮންސޯ ބުނީ ބަޔާން މެޗަށްފަހު، ދެން ތައްޔާރު ވާނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލީގު ރޭސް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި، ފަހަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ވެސް އެ ކުޅުން ދައްކައިގެން، ނަތީޖާ ނެރުން މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ލީގުގައި ލެވަކޫސަން އަށް ދެން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ހެއިޑެންހެއިމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް