ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 20:03
ހާލަންޑް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ހާލަންޑް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އަނިޔާއަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ހާލަންޑްގެ ފުރަތަމަ ދެ ގޯލުން ސިޓީ އެއްވަނަ އަށް
 
އެވަޓަން އަތުން މޮޅުވީ 2-0 ން

އަނިޔާއަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ހާލަންޑް ޖެހި ފުރަތަމަ ދެ ގޯލުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓަން އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ ހާލަންޑްގެ ދެ ލަނޑުންނެވެ. މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ނެވެ. މިމޮޅާއެކު ވާދަވެރި ޓީމްތަކާ މެޗު ހަމަކޮށް, ސިޓީ އޮތީ ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. އެއީ ދެވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށްވުރެ އިތުރަށް އެއް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ސިޓީ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 23 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 23 މެޗުން 51 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. އާސެނަލް އޮތީ 49 ޕޮއިންޓްގައެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ 46 ޕޮއިންޓާއެކު އެސްޓަން ވިލާ އެވެ.

އެވަޓަން އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ހާލަންޑް ފުރަތަމަ ގޯލް ޖެހީ 71 ވަނަ މިނިޓްގައި ނަތަން އަކޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު 85 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ކެވިން ޑި ބުރޭނާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. މިއީ ލީގުގައި ވިދިވިދިގެން ސިޓީގެ ހަ ވަނަ މޮޅެވެ. އަދި ހުރިހާ މުބާރާތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވިދިވިދިގެން 10 ވަނަ މޮޅެވެ. ހާލަންޑް ދާދި ފަހުން އެނބުރި އައީ ނޮވެމްބަރު މަހު ލިނުބު އަނިޔާއަށްފަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް