ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 19:00
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކޯޗިންގ ޓީމް
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކޯޗިންގ ޓީމް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ
އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް، އޮތީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސެއް- ނިމާ
 
ވިކްޓްރީ މާ ވަރުގަދަ

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ނިކުންނައިރު އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް ކަމަށާއި, އޮތީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސެއް ކަމަށް ނިއުރޭޑިއަޓްގެ ކޯޗު އަހުމަދު ނިމާދު (ނިމާ) ބުނެފިއެވެ.

މޮޅުވާ ޓީމަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގައެއް ލިބޭ މުހިއްމު މެޗަށް ނިކުންނައިރު ނިމާ ދެކޭގޮތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓަށްވުރެ ވިކްޓްރީ ވަރުގަދަ އެވެ. އެއީ ވިކްޓްރީގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ތަޖުރިބާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ވުމުންނެވެ. ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ވިކްޓްރީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މުޅިން ހިމެނެނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓްގައި ވެސް ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ކުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިން މަދެވެ.

ނިމާ ބުނީ މެޗަށް ނިކުންނައިރު އޮތީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށް, ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ޓީމެއް މޮޅުވުން ކަމަށެވެ. ދެޓީމަށްވެސް އޮތީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާނެއްސެއް ކަމަށް ނިމާ ދެކެއެވެ. ނަމަވެސް ތައްޔާރުވުން ތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ވިކްޓްރީ ރަނގަޅު ކަމަށާއި, އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް ފެށީވެސް ވިކްޓްރީން ކަން ނިމާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތްވެި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ ހޯދަން މިދިޔަ އަހަރު ނިއުއާއި ވިކްޓްރީ ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. މިއަހަރު ކާމިޔާބުވާނީ މީގެތެރެއިން އެއް ޓީމަކަށެވެ. އެއީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު 3:30 ގައި ފަށާ ސެމީފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ. މިހާތަނަށް ދެޓީމްވެސް ވަނީ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް