ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:14
އެފްއޭއެމްގެ ހައުސް
އެފްއޭއެމްގެ ހައުސް
ސަން އޮންލައިން
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަށް މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދީފި
 
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަށް މަސް ދުވަހަށް، ޖުމުލަ ގާތްގަނޑަކަށް 200,000 (ދެ ލައްކަ) ޑޮލަރު ވަނީ ދީފައި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުދެވި ހުރި މުސާރައިގެ ތެރެއިން، އަށް މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދީފަައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ވަގުތީ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް (ޖައު) ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ނުދެވި ހުރި މުސާރައިގެ ތެރެއިން އަށް މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ، އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށާއި، ނަަމަވެސް، ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަދި ނުދެވޭ ކަމަށް ވެސް ޖައު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖައު ވިދާޅުވީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަށް މަސް ދުވަހަށް، ޖުމުލަ ގާތްގަނޑަކަށް 200,000 (ދެ ލައްކަ) ޑޮލަރު ދެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބާކީ ދެން އޮންނާނީ ތިން މަސް ދުވަސް ނުވަތަ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ މުސާރާ ކަމަށް ވެސް ޖައު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އުންމީދަކީ، އެ މުއްދަތަށްވާ މުސާރަ ވެސް، ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން އެއްކޮށް ދިނުން ކަމަށް ޖައު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މާލީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ އޮތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން، ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ބައި މުވައްޒަފުން ވަނީ މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ދެކޮޅު ވެސް ހަދައިފަ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު މުސާރަ ދެމުން އަންނަނީ، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ފޮނުވާފައިވާ ޚާއްސަ ބަޖެޓުންނެވެ. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ. އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު ފީފާ އަށް ހިއްސާ ކުރަން ވެސް ޖެހެ އެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވުމުގެ އިތުރުން، އެހެނިހެން އަމިއްލަ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަހު، އެފްއޭއެމުން އެ ތަންނަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ވަނީ އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. މާލީ މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ އަށް އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ޝަރީއަތް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް