ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 15:10
ބައްސާމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި
ބައްސާމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ބައްސާމަށް ކުރާ ދައުވާ
ބައްސާމްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަހުގީގުތަކުގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
 
އެކި ޤައުމުތަކުގައި ދައުރު ކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ހިމެނޭ
 
މިއީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ ބޮޑު މައްސަލައެއް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ( އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގުތަކުގެ ތެރޭގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަކާއި އަދިވެސް އިތުރު މައްސަލަތައް ހިމެނޭކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފިއެވެ.

ދައުލަތުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައެވެ. އެ އަޑުއެހުމަކީ 5 ޑިސެމްބަރު 2023ން 5 ޖޫން 2024ށް ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރު މުރާޖައާކޮށްދިނުން އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައްސާމްގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، 9 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ދޯހާގައި އޭއެފްސީގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރަލާއެކު ބައްދަލުވުމަކަށް ބައްސާމަށް ދައުވަތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެސްޖީ ސޮއި ކުރައްވައި މި ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ދީ ފޮނުވި ސިޓީވެސް ބައްސާމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެކަމާ އިއުތިރާޒުކޮށް ދައުލަތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މިއީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނޭ މައްސަލައަކާއި އަދިވެސް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި ޤައުމުތަކުގައި ދައުރު ކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ހިމެނޭކަންވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ޤާޟީ ނިންމެވީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްނުލެއްވުމަށެވެ. ގާޟީ އެގޮތަށް ނިންމެވީ ދާދި ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާއަކާ ޙަވާލާދެއްވައެވެ.

މިއީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް