ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:45
އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައްސާމް
އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައްސާމް
މިހާރު
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ބައްސާމް ދެއްވައިފި
 
އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރި އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން ބައްސާމް އޮތީ ނިންމަވާފައި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި، އެ އިދާރާގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ދެއްވައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގައި ދެ ވަނަ ދައުރެއް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބައްސާމް އެފަދަ އިޝާރާތެއް ކުރެއްވީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރްސް އަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ އިންތިޚާބަށް އިއުލާން ކުރުމާއެކު، ބައްސާމް ވަނީ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަ ނުކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ބުނާ ބައެެއް ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުމާއި، ބައެއް ކޮމެޓީތައް އަސާސީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަން އެނގުމުން، އިންތިޚާބު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

އެއަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ އެ ކޮމެޓީތައް އަލުން އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އިންތިޚާބަށް އަލުން އިއުލާންކޮށް، އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްފާނެތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމާމެދު މިވަގުތު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެކަން މާނަކުރެއްވުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، އެފްއޭއެމްގެ މެންބަރު ކުލަބުތަކުން އެދިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ ކުލަބުތަކާއެކު ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އަދި އަޅުގަނޑު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނުވިސްނަން. އަޅުގަނޑު މި ވިސްނަނީ އެފްއޭއެމް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް އަދި އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ދުވަހަކާއި، އެކަންކަމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަން. މާނަ އަކީ އަޅުގަނޑު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަމޭ.
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް / އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ބައްސާމް ދެއްވާފައިވާއިރު، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާ ޝަރީއަތް ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށައިފަ އެވެ. ބައްސާމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ ދެ ދައުވާ އަކީ ޚިޔާނާތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހާއި ދިވެހި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ތަހުގީގުގައި ބައްސާމާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކެއް ވެސް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ޝަރީއަތް ފަށާފައިވާއިރު، ބައްސާމް ވަނީ އޭނާގެ ޕޯސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ވެސް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) ގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ބައްލާލެއްވުމަށް ލިބުނު ދައުވަތުގައި ޤަތަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޝަރީއަތުން ނިންމާފައި ވަނީ ބައްސާމްގެ ޕާސްްޕޯޓު ދޫނުކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް