ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:00
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ޙާލަތު
ޣައްޒާ ޑޮކްޓަރުން މިހާރު އިސްކަންދެނީ ދިރިހުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑު ބަލިމީހުންނަށް: އޮފިޝަލުން
 
ޒަޚަމްވާ އެންމެންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ ކެޕޭސިޓީއެއް މިހާރު ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ނެތް

ޣައްޒާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުން މިހާރު އިސްކަންދޭން މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ ދިރިހުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑު ބަލިމީހުންނަށް ކަމަށް ޣައްޒާގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސީނިއާ ޑޮކްޓަރެއް އަލްޖަޒީރާއަށް ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގެ ޔޫރަޕިއަން ހޮސްޕިޓަލުގައި މުވައްޒަފުންނާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް އެހާ މަދުވެފައިވުމުން މެޑިކަލް ޓީމުތަކުން ބަލައިގަންނަންވީ ކާކުކަމާމެދު ހިތާމަވެރި ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޚާން ޔުނިސްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ހޮސްޕިޓަލަކީ އެންމެ 240 މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެއް ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 1،000 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮރިޑޯތަކުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ސާޖަން އަހްމަދު އަލް މުޚައްލަލާތީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ އެންމެންނަން ފަރުވާދެވޭ ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެބަތިއްބެވެ. އަދި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވަކިބަޔަކަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ދިރިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު އަދި ގޯސް ހާލަތެއްގައި ތިބި މީހުންނާއި، ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުން އަވަސްކުރަން ހޮސްޕިޓަލުން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ޕޭޝަންޓުން މަރުވީ ފަރުވާ ނުދެވިގެން، ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިގެން ދިޔަ ގިނަ ޕޭޝަންޓުން އެއް ދުވަހެއްގައި ގެނައި، އެއްވެސް ޕޭޝަންޓެއް އައިސީޔޫ އަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުން، އެއީ އެތާންގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ނުކަތާވަރު ވެގެން
ޑޮކްޓަރު މުޚައްލަލާތީ

ފޭޝަލް ސާޖަނެއް ކަމަށްވާ ތޭރް ދައިފައްލާ ވަނީ އެންމެ އަސާސީ އެއްޗެހި ވެސް މަދުވުމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައެވެ.

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސިއްހީ ހިދުމަތް މިހާރު އޮތީ މުޅިން ފުނޑުފުނޑުވެފައި، އާންމު ހާލަތަށް ގެނައުމަށް އެތައް އަހަރެއް ނަގާނެ
ތޭރް ދައިފައްލާ

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 27،585 މީހުން ޝަހީދުކޮށް، 66،978 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ.

އެންކްލޭވްގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ސީދާ ހަމަލާދީ ނުވަތަ ރެއިޑްކޮށްފައިވާއިރު، އިސްރާއީލު ސިފައިން ގެންދަނީ އެ ތަންތާންގައި ފޯރިމަރަމުންނެވެ. އިސްރާއީލުން ބުނަނީ ހަމާސް އިން މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ އަސްކަރީ ބޭނުންތަކަށް ކަވަރުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑްކްރޮސް އެންޑް ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީޒްގެ ތަރުޖަމާނު ޓޮމްމާސޯ ޑެލާ ލޯންގާ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ހަފުތާތަކުގައި އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ގެއްލުން ލިބުނު އަލް އަމާލް ފަދަ ކައިރި ހޮސްޕިޓަލުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށް ދަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ