ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:46
އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިއާމީ
މެސީގެ އުންމީދަކީ، ވިސެލް ކޯބާ ދެކޮޅަށް ކުޅެވުން
 
މެސީ ބުނީ، އެކަން ބިނާ ވެގެންދާނީ ޓީމުގެ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ކަންކަންދާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީން ޖަޕާންގެ ވިސޭލް ކޯބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

މެސީ މިހެން ބުނީ، އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިއާމީން ކުޅެމުން އަންނަ ރަޙުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޖަޕާނަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރާ ދިމާކޮށެވެ. ޖަޕާން ދަތުރުގައި ބުދަ ދުވަހު މިއާމީ ނިކުންނާނީ ވިސެލް ކޯބާ ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ހޮންގް ކޮންގްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިން މުޅިން އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވާތީ އެވެ.

ވިސެލް ކޯބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ، ހޮންގް ކޮންގްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އޭނާ ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަސީބު ދެރައީ ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާގެ އިޙުސާސް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ މެޗުގެ މަދު ވަގުތު ކޮޅެއްގައި ކުޅުނު ނަމަވެސް، ފަހުން އޭނާ ކުޅުމަށް މެޑިކަލް ޓީމުން ހުއްދަ ނުދިނީ ކަމުގައި ވެސް މެސީ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ، މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު، މިހާރު އޭނާ އަށް ރަނގަޅުވާ ކަމުގެ އިޙުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް މެސީ ބުނީ، އެކަން ބިނާ ވެގެންދާނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ކަންކަންދާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޗާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުން ކަމަށާއި، ވިސެލް ކޯބާ ދެކޮޅަށް ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ހުރި ކަމަށެވެ.

ވިސެލް ކޯބާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ރާއްޖެ ގަޑިން ތިނެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް