ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 11:48
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވަގުތީ ގޮތުން ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުން ހުއްޓާލުން
ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
 
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 27،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި
 
ގުނޫތު ކިޔަން ފަށާފައިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދުން ފެށިގެން

ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

18 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި، ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުގެ ފަހު ރަކުއަތުގެ އިއުތިދާލުގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެންގީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މަޣުރިބު ނަމާދުން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން އިމާމުންނާއި، މުދިމުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް އެދި ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ވަނީ ސާކިއުލަރ ފޮނުވާފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީންގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވަރުގަދަކުރަމުން ގޮސް މުޅި ޣައްޒާ އެއްކޮށް ވަނީ ސުންނާފަތިކޮށްފައެވެ. އަދި މި ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 27،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް