ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 06:27
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޒަވީ ވަކި ކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން: ލަޕޯޓާ
 
އުނދަގޫ ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ޒަވީ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެއްވެސް އިރެއްގައި ގެންގުޅިފައި ނުވާނެ ކަމުގައި ވެސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަކި ކުރަން، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް، އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ޒަވީ، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއި ކުރީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާން އޮތް ނަމަވެސް، ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން މިހާރު ޒަވީ ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޒަވީ މަގާމުން ވަކި ކުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އުނދަގޫ ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ޒަވީ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެއްވެސް އިރެއްގައި ގެންގުޅެފައި ނުވާނެ ކަމުގައި ވެސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ޒަވީ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަމިއްލަ އަށް މަގާމުން ވަކިވި ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް އެއް އަހަރު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ވެސް ޒަވީ ލަޕޯޓާ އަށް އެންގި އެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުލަބުގައި މަޑުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ ޒަވީ ގާތު އެދުނެވެ. އަދި ޒަވީ ކުލަބު ދޫކޮށްލުން ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ފޯމިއުލާ އަކީ އެއީ ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޒަވީގެ އަމިއްލަ ނިންމުމަށް އޭނާ ވެސް، އަދި ބާސެލޯނާ ވެސް ފުރިހަމަ އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ހަަމައެކަނި ޒަވީ އަށްވުމުން އޮންނާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ޒަވީ އަށް ކުރިމަގުގަައި ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. ޒަވީ އަކީ މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް