ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 19:39
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެށި ގެދޮރުވެރިޔާ ފްލެޓްތައް
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެށި ގެދޮރުވެރިޔާ ފްލެޓްތައް
އަދަދު
ގެދޮރުވެރިޔާ މަޝްރޫއު
މި ހަފުތާގައި އާންމުކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ފްލެޓް ލިސްޓުގެ ނިންމުން، ރަސްމީ ގަޑި ނިމުނުއިރު ވެސް ނުނެރޭ!
 
އޭސީސީން އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނީ، ފްލެޓާގުޅޭ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާމެދު މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް
 
އަދިވެސް އެކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އެ ކޮމިޝަނުން ދީފައެއް ނުވޭ

މި ހަފުތާގައި އާންމުކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ގެދޮރުވެރިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓް ލިސްޓާމެދު އެ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން، ހަފުތާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް ނިމުނު ވެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ނެރިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓް ލިސްޓާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި، މި ހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީން މީޑިއާތަކަށް މެސެޖެއް ފޮނުވީ މި ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެ މެސެޖުގައި އޮތީ، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން އިއުލާންކުރި 4000 ފްލެޓާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި، ފްލެޓާގުޅޭ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާމެދު ކޮމިޝަނުން މިހަފުތާ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އޭސީސީއަށް ގުޅުމުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެ އިދާރާއިން ބުނީ އެ ފްލެޓް ލިސްޓާމެދު އޭސީސީގެ ނިންމުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުނުއިރު ވެސް ލިސްޓާގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އޭސީސީން އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ މީޑީއާއަށް ގުޅުމުން ޖަވާބެއް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

އޭސީސީން މިފަދައިން އަމަލުކުރާއިރު، ރައީސް މުއިއްޒުވެސް މީގެ ދެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ވަނީ، އެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފްލެޓާއި ބިންތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެ ތަންތަން ހަވާލުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ކަންތައް ވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
17%
50%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް