ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:37
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޯމާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޯމާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ސެލަނިޓާނާ ބަލިކޮށް، ރޯމާ އިން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދުގައި
 
މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނަ މަގާމުގަައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސެލަނިޓާނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރޯމާ އިން ލީގުގެ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ސެލަނިޓާނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ރޯމާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައިނުވާއިރު، ދެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ވެސް ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ރޯމާ އިންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އާޖެންޓީނާގެ ޕައުލޯ ޑިބާލާ އެވެ. އެއީ ރޯމާ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ޑިބާލާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ފަހުން 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޮރެންޒޯ ޕެލެގްރީނީ ވަނީ ރޯމާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރިކް ކާސްޑޯޕް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ސެލަނިޓާނާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ގްރިގޮރިސް ކަސްޓަނޯސް އެވެ.

މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނަ މަގާމުގަަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 22 މެޗުން 35 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ރޯމާއާ، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އެޓަލަންޓާއާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އެޓަލަންޓާ އޮތީ ރޯމާ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން 36 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް