ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 06:52
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޒަވީ އަކީ ތެދުވެރި ލެޖެންޑެއް، ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނަން: ލަޕޯޓާ
 
އެއީ ޒަވީގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި

ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އަކީ ބާސެލޯނާގެ ތެދުވެރި ލެޖެންޑެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ނިންމުމަށް ފުރިހަމަ އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ޒަވީ ހާމަކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު ޒަވީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮއްވާ، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފަހުން ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ޒަވީ ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ނިންމުން ހާމަކުރަމުން ޒަވީ ބުނެފައި ވަނީ، އެކަން ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް އޭނާ ކުލަބުގައި ހުރުމަކީ، ކުލަބަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދަައްކަވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ސީޒަން ނިމުމާއެކު މަގާމު ދޫކޮށްލާނެކަން ޒަވީ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޒަވީގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޒަވީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ލެޖެންޑެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އަކީ ޝަރުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ބާސެލޯނާ ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ބާކީ ނުކޮށް، ރަނގަޅު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ، އޭނާގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ރޮނާލްޑް ކޫމަން ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވީއިރު، އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ ވަނީ ދެ ތައްޓެއް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ދުރަށް ދާން ޒަވީ ނިންމިއިރު، އޭނާ އަށް އޮތީ އިންތިހާ އަށް ޕްރެޝަރު ވެސް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް