ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 19:10
ރައީސް މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު، ނަހުލާގެ އަރިހުގައި
ރައީސް މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު، ނަހުލާގެ އަރިހުގައި
ރައީސް އޮފީސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ނަހުލާ ވާދަކުރައްވާ ދާއިރާއެއް ނުހިމެނޭ
 
ނަހުލާ ވާދަކުރައްވާ ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމްއިން ނުކުންނަނީ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ދުންޔާ މައުމޫން

މި އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ވާދަނުކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ ވާދަކުރައްވާ ދާއިރާ ނުހިމެނޭކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕީއެންސީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވަނީ، އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާދަކުރައްވާ ދާއިރާތަކަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީން ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަނުކުރާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

މި ދާއިރާތަކުގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ވާދަކުރައްވާ، ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވެސް ޕީއެންސީން ވާދަނުކުރާނެކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް މި ދޭތެރެއިން ދެކެވުނެވެ.

އެގޮތުން ނަހުލާ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވަނީ ސީދާ އަބްދުއްރަހީމުގެ ވިދާޅުވުމަށް ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ވެސް މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުވިއެވެ.

ނަހުލާ ވާދަކުރައްވާ، ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމްއިން ނުކުންނައިރު، އެ ދާއިރާއަށް އެ ކޯލިޝަނުން ނުކުންނަނީ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން މިހާރުގެ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ވެސް އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާކަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް