ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 18:33
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް (މ)
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް (މ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ - ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
 
އެމްޑީޕީން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނެ
 
ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކަށް އެ ޕާޓީން ކުރިމަތިލާނެ
 
ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި ހުރި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހަމަ އެގޮތުގައި އެބަހުރި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެތްކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ، ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި ހުރި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހަމަ އެގޮތުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގައުމުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދެޕާޓީން ވެސް ކަންބޮޑުވާތީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވާކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެއްކޮށް ވާދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކަށް އެ ޕާޓީން ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ކައިވެންޏެއް ކުރާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މި ގައުމުގަ އަޅުގަނޑުމެން ދެބައިން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމަ، އެކަންކަމާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރޭގަ މިހާރު އޮތް 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައިގެން މި ތިބީ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެއްކޮށް (މި ދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކަށް އެއްކޮށް) ދިއުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް. އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ނެތް.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ 20 ވަނަ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވިގެން އަންނަ ގޮތަކުން އެމްޑީޕީ- ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނުކުރާނެތޯ ނިންމާނީ އެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ މަސައްކަތަކީ، ގައުމުގެ ކަންކަން ގޯސްވަމުންދާތީ އެކަންކަން އެހެންވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް، ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އަޅުވައި، ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް