ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:38
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ލަޕޯޓާ
 
ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާ އަށް މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް

ބާސެލޯނާ އަށް މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލަޕޯޓާ މިހެން ވިދާޅުވީ މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ ކަމަށް ބުނެ، ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ބާސެލޯނާ އަށް މި ސީޒަންގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއު ކުރުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑު މިވަގުތު އެކަށީގެންވާ ފޯމެއްގައި އޮތުމާއި، ނަތީޖާ ނެރުން މުހިންމު މެޗުތަކުން ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅު ނުވެވޭތީ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާ އަށް މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. ލީގު ހޯދޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ބާސެލޯނާ ވާނެ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށާއި، ޒަވީ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ސީޒަންގެ ދެ ވަނަ ބައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އޮތް ކަމުގައި ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެކަންކަމާއެކު މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ބާސެލޯނާ އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ އަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ލީގުގައި އެ ޓީމު ވަނީ 20 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ 13 މެޗުންނެވެ. ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، ފަސް މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު 44 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޖިރޯނާ އަށް 51 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ދެ ޓީމުގެ ދެމެދުގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު އެބައޮތެވެ. އެއް ވަނައިގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑު އޮތީ 21 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް