ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 12:31
އާސަހަރާ މަރާމާތުކުރަން ފަށާފައި
އާސަހަރާ މަރާމާތުކުރަން ފަށާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އާސަހަރާގެ މަސައްކަތް
ބަޔަކަށް 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީގެންވެސް ނުނިންމުނު އާސަހަރާގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތަށް އަނެއްކާވެސް ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އޮތީ 25 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި
 
ކުރިން މި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ކުންފުންޏަށް 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދީފައި

މާލޭ އާސަހަރާގެ ފުލް ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އަލުން މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އޮތީ 25 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައެވެ. އަގު ހުށަހެޅުން އޮތީ 31 ޖެނުއަރީގައެވެ.

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ ތަން ކަމުގައިވާ އާސަހަރާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ސަހަރާ ބަންދުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން، ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ފެށީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ލިބުނު، އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ކުރިން ހަދާ ރިޕޯޓް ނުވަތަ "ޕްރޮޖެކްޓް ޓަރމިނޭޝަން ރިޕޯޓް"އިން ފެންނާން އޮތީ، ޖޫން 4 ގައި ފެށި މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައިވެސް 1،000،000 (އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމާއި، އޭގެ ފަހުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހާ ހަމައަށް އެކި ބައިބަޔަށް 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމެވެ. ޖުމްލަ ބަލާނަމަ އެއީ 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ސަހަރާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ނަން ނެތްނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން ކުރި މަސައްކަތާއި، މުޅި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގި ގޮތް އެ ރިޕޯޓުގައި އެބައޮތެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މުޅި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ 45 ޕަސެންޓުގެ މަސައްކަތެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކުންފުންޏަށް 100 ޕަސެންޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށްވެސް ކުރެވުނީ، ކުރިން ހުރި މިސްކިތް ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ 98 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް