ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:19
އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް ފަރިތަކުރުމުގައި
އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް ފަރިތަކުރުމުގައި
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިއާމީ
މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް އެކުގައި ކުޅުނު މެޗުން މިއާމީ އެއްވަރު
 
މިއީ، ބާސެލޯނާ އަށްފަހު، ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް އެއް ޓީމަކަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަަހަރު

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު، ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންޓަ މިއާމީ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއާމީން އެލް ސަލްވާޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެވެ. މިއީ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެކުލަބާ ގުޅުނު ފަހުން، މިއާމީން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ، ބާސެލޯނާ އަށްފަހު، ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް އެއް ޓީމަކަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަަހަރެވެ. މެޗުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅެފައި ވަނީ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެންނެވެ. އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން، ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް އަދި ޖޯޑީ އަލްބާ ވެސް ވަނީ މެޗުގައި ކުޅެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފަށް ފަހު ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ބުސްކެޓްސް އާއި އަލްބާ ވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި މިއާމީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން، ސުއަރޭޒަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ހަމައެހެންމެ، މެސީ އަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ.

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ދެން މިއާމީން ނިކުންނާނީ އެފްސީ ޑަލާސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއާމީ ދެން ކުޅޭނީ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ މެޗުތަކެވެ. އެ މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ އަލް ޙިލާލް އަދި އަލް ނަސްރާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް