ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 09:17
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހޮއިލުންޑް އުފާފާޅުކުރަނީ
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހޮއިލުންޑް އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓޮޓްނަމްއާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު
 
ދެފަހަރު ވެސް ކުރިހޯދީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓްނަމް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ދެފަހަރު ވެސް ކުރި ހޯދީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. އެކަމަކު ގިނައިރެއް ނުވެ ދެ ފަހަރުވެސް ޓޮޓްނަމްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ކުރި ހޯދީ މެޗު ފަށައިގެން އެންމެ ތިން މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ރަސްމުސް ހޮއިލުންޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. 19 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓޮޓްނަމް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ރިޗާލިސަން އެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު ފަސް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ރަޝްފޯޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ޓޮޓްނަމް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ބެންޓަންކޫރު އެވެ.

މިނަތީޖާއާއެކު ޓޮޓްނަމް އޮތީ 40 ޕޮއިންޓާއެކު 5 ވަނައިގަ އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީވެސް 40 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެކަމަކު ޓޮޓްނަމް ވަނީ އާސެނަލް އަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 32 ޕޮއިންޓާއެކު 7 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް