ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 12:32
ސްޓެލްކޯއިން ގެނައި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓުތައް
ސްޓެލްކޯއިން ގެނައި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓުތައް
ސްޓެލްކޯ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން
މާލެސިޓީ ކަރަންޓު ޚިދުމަތުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ދެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓު ގެނެސްފި
 
ސްޓެލްކޯއިން އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް
 
1.6 މެގަވޮޓްގެ ދެ ހައިސްޕީޑް ކޮންޓެއިނާ ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

މާލެސިޓީ ކަރަންޓު ޚިދުމަތުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އިން ގެނެސްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މި އަހަރުގެ ޕީކް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް، ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖެނަރޭޓަރު ސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން 1.6 މެގަވޮޓްގެ ދެ ހައިސްޕީޑް ކޮންޓެއިނާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ގެނެވި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ދެ ސެޓު ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު ޖުމްލަ ހަތަރު ސެޓާ އެކު 6.4 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓު އިތުރަށް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިމަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނި އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ކަމަށެވެ. ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި، މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދާއި، ރޫޙު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ އެމަގަށް ކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓް، ސިކްސްތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށައިގަނެވި، އިންގިލާބީ ހެޔޮބަދަލެއް ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ސިނާއަތައް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

މާލެސިޓީ ކަރަންޓު ޚިދުމަތުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިވަގުތު މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 122 މެގަވޮޓެވެ. މާލޭގައި ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރަނީ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެ އަދަދަށް ކަމަށްވާއިރު، ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް