ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 18:09
ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ޖަޕާން އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ގެއެއް
ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ޖަޕާން އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ގެއެއް
ވަޔަން
ޖަޕާނަށް ބިންހެލުމެއް އައުން
ޖަޕާނަށް އަނެއްކާވެސް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
 
ސީއޮފް ޖަޕާން ކައިރިން އެއްގަމަށް މިއަދު އައި ބިންހެލުމުގައިވެސް ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޖެނުއަރީ 1ވަނަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅެނިކޮށް ޖަޕާނަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ޖަޕާންގެ މޫސުމާބެހޭ އޭޖެންސީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި 6ގެ ބާރުމިނުގައި މިއަދު ބިންހެލުން އައީވެސް ކުރިން ބިންހެލުން އައި ސެންޓްރަލް ސަރަހައްދަށެވެ. ސީއޮފް ޖަޕާން ކައިރިން އެއްގަމަށް އައި ބިންހެލުމުގައިވެސް ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީ ގެ އިންޒާރު ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މަރުވި ނުވަތަ އަނިޔާވި މީހުންގެ ތަފްސީލްތައްވެސް އަދި ހާމައެއްނުވެއެވެ.

7.6ގެ ބާރުމިނުގައި ޖަނަވަރީ 1ވަނަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 203ށް އަރާފައެވެ. ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 120ން 102ށް ދަށްވެފައެވެ.

އައު އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގައި ނޯޓޯ ޕެނިންސުލާއިން ގިނަ އިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓި އަދި ގިނަމަގުތަކަކާ ބްރިޖް ތަކެއްވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. މިދުވަސްކޮޅަކީ އެހިސާބަށް މޫސުން ގޯސް ދުވަސްކޮޅެއްކަމުން އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެހީއަށް  ޖެހިފައިވާ 3،500އެއްހާ މީހުން އެބަތިބިކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 400އެއްހާ ވަގުތީ ހިޔާ ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު އެތަންތަނުގައި 30،000އެއްހާ މީހުން އެބަތިބިކަމަށާ އެމީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާ އެހެންވެސް ޒަރޫރި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 60،000ގޭބިސީ އަށް ސަޕްލައިފެން ނުލިބޭއިރު 15،600އެއްހާ ގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް އޭއެފްޕީ އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ އަންގާރަދުވަހުވަނީ ކެބިނެޓާ ބައްދަލް ކުރަވާ އެހީގެ މަސައްކަތް ހަލުއި ކުރުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި ވަކިވެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ އިހުގެ ހާލަތަށް އަވަހަށް ދެވޭތޯ ބެލުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް