ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 09:59
ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލިޒަބެތު ބޯން
ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލިޒަބެތު ބޯން
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރު
ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލިޒަބެތު ބޯން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ބޯން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލިޒަބެތު ބޯން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބޯން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ، އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މެކްރޮންގެ ތާއީދާއެކު އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން، ބައެއް ބިދޭސީން ފޮނުވާލުމުގެ ގާބިލްކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި، އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބޯން އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ރައީސް މެކްރޮން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުއެވެ. އެކަމަނާ އަކީ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ދެވަނަ އަންހެން ބޮޑުވަޒީރެވެ.

މެކްރޮންގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބޯންގެ އިސްތިއުފާ ރައީސް މެކްރޮން ގަބޫލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް މެކްރޮންވަނީ ބޯންގެ މަސައްކަތަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ކަމަނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

"ކަމަނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަންފީޒު ކުރެއްވީ ހިތްވަރާއި އަޒުމާއި އަޒުމާއެކު، ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަން،" މެކްރޮން ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

މެކްރޮންގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އައު ސަރުކާރެއް އައްޔަން ކުރެވެންދެން ބޯން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް