ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 17:11
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ
ބޮއިކޮޓް ރާއްޖޭގެ ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެ، ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް މަލާމާތްކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފި
 
ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް މީހުން އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ކޮމެންޓައް މި ސަރުކާރުގެ އިސް މީހުން ވަނީ ކޮށްފައި
 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ނަފްރަތު ފަތުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ

ބޮއިކޮޓް ރާއްޖޭގެ ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެ، ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް މަލާމާތްކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް މީހުން އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ދަށު ދަރަޖައިގެ، ރޭސިސްޓް ކޮމެންޓްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގެ މީހުން އިންޑިއާގެ ވެރިންނާއި، އިންޑިއާގެ ސަޤާފަތަށް ހަޖޫޖަހާ މަލާމާތްކޮޮށް މީސްމީޑިއާގައި ޕޯސްޓްތައް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އޮފިޝަލުން ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އަދި މިފަދަ ކޮމެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮއިކޮޓް ރާއްޖޭގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިން ދަނީ ވަރުގަދަ ވަމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައިބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ މަލާމާތާއި ހުތުރު ބަސްތައް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަކި ޤައުމެއް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޔާސަތު ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެއީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ނަފްރަތު ފަތުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް