ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 07:16
އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
ރޮއިޓާސް
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
އިންޑޮނޭޝިއާގައި ދެ ރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 4 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ
 
އިންޑޮނީޝިއާގެ މުސްކުޅި ރޭލްރޯޑް ނެޓްވޯރކުގައި ރޭލު އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގުމަކީ އާންމު ކަމެއް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ޖާވާގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިގު ރާސްތާގެ އެކްސްޕްރެސް ރޭލަކާއި ކޮމިއުޓް ރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އެތައްބަޔަކު ޒަޚަމް ވެއްޖެއެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެސްޓް ޖާވާ ޕްރޮވިންސުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި 500އަށްވުރެ ގިނަ ފަސިންޖަރުން ހުސްކުރަން ޖެހުނުކަމަށް، އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެކްސިޑޭންޓުވި ދެ ރޭލުގެ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން މިހާރު ވަނީ ސަލާމަތް ކުރެވިފައި ކަމަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 37 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަކަމަށްވެސް އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތާ ހަމައަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދިޔައީ އެންމެ ދެ ފަސިންޖަރުންނަށެވެ.

ހުޅަނގު ޖާވާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ޓޮމްޕޯ ވިދާޅުވީ، ރޭލުގެ ހަތަރު ފަޅުވެރިއަކު މަރުވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި އެކްސްޕްރެސް ރޭލުގައި ތިބި ސްޓެވާޑަކާއި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކާއި ކޮމިއުޓާ ރޭލުގެ ޑްރައިވަރާއި އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މީޑިއާގެ ފުޓޭޖްތަކުން ފެންނަގޮތުގައި، ދެ ރޭލުންވެސް ބައެއް ކެރެޖުތައް ފުރޮޅާލިއެވެ. އެއް ކެރެޖް ވެއްޓުނީ ކައިރީގައި ހުރި ހަނޑޫ ދަނޑުގެ ތެރެއަށެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު އަދިތާ އިރާވަތީ ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން، އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް މި އެކްސިޑެންޓް އިތުރަށް އިވެލުއޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެ،" އިރާވަތީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ މުސްކުޅި ރޭލްރޯޑް ނެޓްވޯރކުގައި، ޚާއްސަކޮށް ކްރޮސިންތަކުގައި ރޭލު އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް