ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 16:07
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ
ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، ޕްރައިމަރީގެ ޓިކެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަދަލެއް
 
އުނިކޮށްފައިވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާއާއި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ
 
ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 36 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް، ޕްރައިމަރީއާނުލައި ޓިކެޓް ކަށަވަރުވިކަން ހާމަކުރިފަހުން ލިބުނު ޝަކުވާތަކާއެކު ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތުގައި، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ. 36 ދާއިރާއެއްގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ކަށަވަރުވެފައިވާކަން ހާމަކުރުމަށްފަހު، ދެ ދާއިރާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެކު މިހާރު 2 ދާއިރާއެއް ވަނީ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައެވެ. އަދި އެއް ދާއިރާ ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާއާއި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާއެވެ. އަދި އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެކަށައެޅިފައިވާ ވިލަރެސް ކޮމިޓީން ނިންމާގޮތެއް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ޓިކެޓް ކަށަވަރުކުރެވުނު ފަރާތްތައް

 • އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށީ ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު އާރިފް - އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
 • ހުސައިން ޒިޔާދު - ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ރާއީ - މަކުނުދޫ ދާއިރާ
 • އަލީ ރިޒާ - މިލަންދޫ ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ޝާހިދު - ފުނަދޫ ދާއިރާ
 • އަހުމަރު ފާތިހު - ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
 • އިސްމާއީލް އަހުމަދު - ދުވާފަރު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ޝަފީގު - ތުޅާދޫ ދާއިރާ
 • ޖީހާން މަހުމޫދު - ހިންނަވަރު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ލުތުފީ - މާފުށީ ދާއިރާ
 • އިބްރާހީމް އަމީރު - ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
 • އަލީ އަމީޒް - މާމިގިލީ ދާއިރާ
 • އިކްރާމް ހަސަން - ދިއްގަރު ދާއިރާ
 • އިޔާސް އިސްމާއީލް ލަތީފް - މީދޫ ދާއިރާ
 • ހަސަން ޝިނާން - ގުރައިދޫ ދާއިރާ
 • ހުސައިން އަބޫބަކުރު - ފޮނަދޫ ދާއިރާ
 • ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ - ދާންދޫ ދާއިރާ
 • ސައްޔާހު ހަލީހް - ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ
 • އަހުމަދު ގައިސް - ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
 • އަހުމަދު ޒައީމް - ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
 • ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީ - ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
 • އަބްދުﷲ ހަނީފް - ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު އަސްލަމް - ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
 • އިބްރާހީމް ނާޒިލް - ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
 • އިބްރާހީމް އަލީ ޖަލީލް - މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ
 • ހުސައިން ޝަމީމް - ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު އިބްރާހީމް - ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
 • މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް - ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
 • ލިރުޣާމް ވަހީދު - މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ
 • އަބްދުﷲ ސިނާން - މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ފަލާހު - މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
 • އަހުމަދު އާމިރު - މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
 • ހަސަން އިއާދު ސަލީމް - މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
 • އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން - މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާ

ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ޓިކެޓް ކަށަވަރުވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގައި އެކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ 14 މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 26 އަދި 27ގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި