ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 07:21
ސުޕާރި ޕެކެޓް - މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާވާނެ
ސުޕާރި ޕެކެޓް - މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާވާނެ
ޓްވިޓަރ
ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް
މިއަދުން ފެށިގެން ސުޕާރި ޕެކެޓް އަދި 50 މައިކްރޯނަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ
 
މި ދެ ބާވަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން ވެސް 1 ޖޫން 2024ން ފެށިގެން މަނާވާނެ

މިއަދުން ފެށިގެން ސުޕާރި ޕެކެޓް އަދި 50 މައިކްރޯންއަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޕްލާސްޓިކް ޕެކެޓް ފިޔަވައި އެހެނިގެން ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ސުޕާރީ އަދި ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯންއަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 1 ޖެނުއަރީ 2024ށް ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާވާނެއެވެ. އަދި މި ދެ ބާވަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން ވެސް 1 ޖޫން 2024ން ފެށިގެން މަނާވާނެއެވެ.

މިއީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއ،ި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި އަދި ބާޒަރަށް ނެރުން މަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއ،ި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި އަދި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ 14 ބާވަ ތެއްގެ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ވަނީ ހިމަނުއްވާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 11 ބާވަތެއް މިހާރުވެސް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއ،ި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި އަދި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް