ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:22
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާރސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް ވަރުގަދަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ: އާޓެޓާ
 
އޭނާ ބުނީ، މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އާސެނަލަކީ ޚަރުދަނާ ޓީމަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށް

އާސެނަލް ވަރުގަދަކޮށް، ރަނގަޅު ސްކޮޑެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ޖަނަވަރީ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އާސެނަލުން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، އާސެނަލްގެ ސްކޮޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، މާކެޓުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮތް ނަމަ، އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، މިހާރު އާސެނަލްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ވަރުގަދަ ނުވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ، އައު ކުޅުންތެރިން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އަބަދު ވެސް އާސެނަލް އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ ވެސް ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްކީ ވަރުގަދަ ޓީމަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އާސެނަލަކީ ހަރުރުދަނާ ޓީމަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަން ހާސިލުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށާއި، ފާއިތުވި ތަނުގައި އާސެނަލުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، މިހާރު ވެސް އާސެނަލްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ފުޓުބޯޅައިގެ ހުނަރު ހުރި މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެހެންމެ، މިދިޔަ ސީޒަނާއި، މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލުން ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާ އިން ސާބިތުވާން އޮތީ، އެ ޓީމަކީ މަތީ ފަންތީގައި ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އާޓެޓާ، އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އާސެނަލާ ހަވާލުވެ، ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެެރުނު އެެއް ޓީމަކީ އާސެނަލް އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ ލީގު އެ ޓީމުން ނިންމާލީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ސީޒަންގައި އެ ޓީމު ލީގަށް ވާދަކުރިއިރު، ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ވަނީ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި ވެސް އެ ޓީމު އަންނަނީ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކޮށް، ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް