ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:18
ފިޝަރީޒް ކޮލެޖް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ފިޝަރީޒް ކޮލެޖް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެމްއެންޔޫ
ފިޝަރީޒް ކޮލެޖް
ފިޝަރީޒް ކޮލެޖް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި ކޮލެޖުން ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް ކިޔެވޭނެ

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ގާއިމްކުރާ ފިޝަރީޒް ކޮލެޖް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ކޮލެޖް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވަޒީރު، އަހުމަދު ޝިޔާމްއެވެ. އަދި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. ޝެހެނާޒް އާދަމެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ތިބި ދިވެހިން މަދުކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފެކްޓްރީތަކުގައި ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭ ވަޒީފާތައް ބިދޭސީން އަދާކުރާތަން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ޓެކްނިކަލް ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ފެންނާނެކަން ޔަގީންކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މަހުމޫދު ޝައުގީ ވިދާޅުވީ، ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް، އެމްއެންޔޫގެ އާއިލާއާ ގުޅިގެން ދާއިރު، ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އިލްމީ ދިރާސާކުރާ ސެންޓަރެއް އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި އުފެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް ކިޔެވޭނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޔުނިވަރސިޓީ ވެގެންދާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް އައިސް، މަސްވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީން ހޯދާ ތަނަކަށް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް