ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:05
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެފައި
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވުން
އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ 51 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
 
ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ
 
ފޭދޫގެ 41 ގެއެއްގައި، އަދި ހުޅުދޫގެ 10 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވޭ

އިރުވައި މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، 51 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނީ، މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއާއި ހުޅުމީދޫގައި ފެންބޮޑުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ 41 ގެއެއްގައާއި ހުޅުދޫގެ 10 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަަތަމަ އިޖާބަދޭ ފަރާތްތަކާއި އަވަށުއޮފީސް އަދި އެކި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން އިޖާބަދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

ޑިޒާސްޓަރއިން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ފެންބޮޑުވެ 10 ގެއަކާއި ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންނާއި އެެހެނިހެން ފަރާތްތައް ގުޅިގެން، ފެން ހިއްކުމާއި ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30ން ފެށިގެން ހަވީރު 5:20އާ ހަމައަށް އޮރެންޖް އެލަރޓްވެސް ނެރުނެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އިރުވައި މޫސުން އައުމާގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު، ޚާއްސަކޮށް އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ގަދަވަޔާއެކު ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ދަތުރުކުރާއިރު މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެ، ދިރިއުޅެން ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 06 ގެއެއްގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ހަންކެޑެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ ކްރެޓިޑެއް ލިބޭނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް: މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު
އައްޑޫސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާފައިވޭ - ނާޒިލް
ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތަޖުރިބާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނޫނީ އަޅާލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތްކަން، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ގަޑުބަޑު - ނިޒާރު