ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:57
ސައުދީ މުބާރާތުގައި ލައިބާ އަށް މެޑަލް ހަވާލު ކުރަނީ
ސައުދީ މުބާރާތުގައި ލައިބާ އަށް މެޑަލް ހަވާލު ކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް
ސައުދީ މުބާރާތުގައި ލައިބާ އަށް ލޯ މެޑަލް
 
މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ލައިބާ ހޯދި އަށް ވަނަ މެޑަލް

ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް (އެލީ) ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތަކީ، ސައުދީ ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. އެ މުބަރާތުގައި ލައިބާ ވާދަކޮށްފައި ވަނީ، 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ބައިގަ އެވެ. އެ ބައިގައި ވާދަކޮށް ލައިބާ ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ލައިބާ ހޯދި އަށް ވަނަ މެޑަލް އެވެ. މިހާތަނަށް ލައިބާ ވަނީ ދެ ރިހި މެޑަލް އަދި ހަ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. ލައިބާ އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ. ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ދަރިފުޅު ލައިބާ އަކީ ރާއްޖޭގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަދި ލައިބާ އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ބެޑެމިންޓަން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ވާދަކޮށް، ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް