ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:43
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ސެގްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ސެގްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުން
އަމީނީ މަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ސްކޫލު ޓާމް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުޅުވާލުމަކީ އުންމީދެއް: މުއްތަލިބު
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެންމެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް
 
އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބައިގައި، މަގު ފުޅާކޮށް ޖެނުއަރީގައި ސްކޫލު ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މަގު ހުޅުވުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲަ މުއްތަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ން ފަށައިފައިވަނީ މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

އެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަމީނީ މަގުގެ މިހާރު ހެދެމުންދާ ބަޔަކީ ބޮޑެތި ބަސް ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ބަޔަކަށްވުމާއެކު މަގު ހެދިގެން ދަނީ އިތުރަށް ފުޅާކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ވަޒީރުގެ އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ސްކޫލް ޓާމް ފެށުމުގެ ކުރިން ތާރުއަޅާ މަގު ބޭނުންކުރަން ފެށުން ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، މުޅި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 13 ސެގްމެންޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގައި 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި އެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވާ އެއް މަގުކަމަށްވާ އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އާރްޑީސީއެކު ސޮއިކުރީ، އެ މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށެވެ. 1.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މި މަގު ހެދުމަށް ޚަރަދުވަނީ ޖުމްލަ 84 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެވެ.

މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 210 ދުވަސް ނުވަތަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މި މަގުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވަނީ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އާލާތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިވުމާއި، ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމާއި އަދި، އަދިވެސް ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް