ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:27
ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް
ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް
ވަޔަން
ކޮވިޑް ފެތުރެނީ
ކޮވިޑް 19 އަނެއްކާވެސް ފެތުރެން ފަށައިފި
 
އިންޑިޔާގައި 142 އައު ކޮވިޑް ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކޮވިޑް 19ގެ އައު ވޭރިއަންޓަކާއެކު ކޮވިޑް އަލުން ފެތުރެން ފަށާފައި ވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. މިއާއެކު ވަރލްޑްހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަނުން ވަނީ މިއައު ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިންޑިޔާގައި 142 އައު ކޮވިޑް ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ކެރަލާއިން އެކަނިވެސް 115 ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު އެކަކުވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރަނާޓަކާގައިވެސް ވަނީ އެކަކު މަރުވެފައެވެ. އަދި އެސްޓޭޓްގައިވަނީ ފަސްދޮޅަސް އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރު ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ އެހެން ގައުމު ތަކަށް ބަލާއިރު، ސިންގަޕޫރުގައި ޑިސެމްބަރ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް 56،000 އިތުރު ކޮވިޑް ކޭސް ވަނީ ރިކޯޑް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ކުރީ ހަފްތާގައި 32 ހާސް ކޭސް ރިކޯޑް ކޮށްފައި ވާއިރު، 56ހާސް ކޭހަށް އިތުރު ވެފައިވަނީ އެއްހަފްތާ  ތެރޭގައި ކަމަށް ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭން ގިނަ މީހުން ނަށް ޖެހިފައިވަނީ އައު ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ ޖޭއެން ޕޮއިންޓް ވަން ވޭރިއަންޓެވެ.

ޔޫރަޕަށް ބަލާއިރު އިގިރޭސިވިލާތުންވެސް މިހާރު ކޮވިޑް ފެތުރިދާނެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވާ ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. ޑިސެމްބަރ 9ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އިންގލަންޑުން ހަ-ހާހެއްހާ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މިއީ ކުރީ ހަފްތާއަށް ވުރެ 38 އިންސައްތައިގެ އިތުރު ވުމެކެވެ.

ޖަރމަނީގައިވެސް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފަހުން ބަލިޖެހޭ މިންވަރު އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މިހާރު ކަމަށް ވެއެވެ. ޖަރމަނީގައިވެސް ބަލިޖެހޭ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައި ވަނީ ޖޭއެން ޕޮއިންޓް ވަން ސަބް ވޭރިއަންޓެވެ. މިއާއެކު ސަރުކާރުން ވަނީ ވެކްސިން ޖެހުން އިތުރު ކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

އެމެރިކާއަށް ބަލާ އިރު 17 ސްޓޭޓެއްގައި ނޭވާހިއްލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭބަލިފެތުރޭ މިންވަރު މަތި، ނުވަތަ ވަރަށް މަތިކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް 19 ގެ 23،432 ކޭސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އެއާއެކު ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަދި ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަންގާފައެވެ.

ޗައިނާއިން ވެސް މަހެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭ ޖޭ.އެން.ޕޮއިންޓް.ވަން ވޭރިއަންޓް ގެ 7 ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

 ކޮވިޑް 19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުން ފެންނަ އަލާމާތްތަކަކީ ހުން އައުން، ނޭފަތުން ރޯގާއައުން، ކަރުތެރެ އިންފެކްޓްވުން މައިގްރެއިން އަދި ބަނޑުގެ ބައެއްކަހަލަ މައްސަލަ ތައްކަމަށް ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް