ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:49
ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު
ތުރުކީން ދޭ 30 ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ސްކޮލާޝިޕްތައް ދިނީ ޓްރޭނިން ނީޑްސް ލިސްޓްގައިވާ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން 15 ބެޗްލާސް ޑިގްރީ އާއި 10 މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ އިތުރުން ފަސް ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ އިން

ތުރުކީވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ސްކޮލާޝިޕްގެ 30 ފުރުސަތަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ސްކޮލަޝިޕަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތަކުން އަންނަ ޖެނުއަރީމަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30އާ ހަމައަށް "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް، ނަތީޖާ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރާނެ ކަަމަށް ވަނީ ބުނެެފައެވެ.

ސްކޮލާޝިޕްތައް ދީފައި ވަނީ ޓްރޭނިން ނީޑްސް ލިސްޓްގައިވާ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން 15 ބެޗްލާސް ޑިގްރީ އާއި 10 މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ އިތުރުން ފަސް ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއަށެވެ.

ސްކޮލާޝިޕްގައި ޓިއުޝަން ފީ އާއި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް އާއި ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ސްޓައިޕެންޑް ހަމަޖައްސާނީ ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހަދާނީ ވެސް ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ކަމަށާއި އެއިން ލިބޭ ހަރަދުތަކާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނާއި ވެބްސައިޓާއި ތުރުކީގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް