ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:43
މުހައްމަދު ނާއިޝް
މުހައްމަދު ނާއިޝް
ފޭސްބުކް
މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުން
އިހިނަގަން މޫދަށް އެރުނު ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
 
ގެއްލުނުއިރު ނާއިޝް ލައިގެން ހުރީ އަތްދިގު ހުދު ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިހި ނަގަން މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. މަރަދޫ، ކުރެދުމާގޭ، މުހައްމަދު ނާއިޝް (18 އަހަރު) ކަމަށެވެ.

އޭނާ ގެއްލިފައިވަނީ އައްޑޫ ގަމުގެ ދެކުނު ފަރާތަށް އިހި ނަގަން އެރި އުޅެނިކޮށް ކަމަށާއި މައްސަލަައިގެ ރިޕޯޓު އެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:10 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ގެއްލުނުއިރު ނާއިޝް ލައިގެން ހުރީ އަތްދިގު ހުދު ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ނާއިޝް ހޯދުމުގެ މަސަައްކަތުގައި، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފޯތު ސްކޮޑްރަންގެ ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓަރ ކްރާފްޓް "ދޮށިމޭނާ" އާއި "ހާބަރކްރާފްޓް 105"، ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކާއެކު އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނާއިޝްއާ ބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ވޭތޯ އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުންނާއި، އެ ހިސާބުގެ ރަށްތަކުން ބައްލަވައި ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި އޭނާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 ނުވަތަ 3395981 އަދި 3398898 ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް