ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:27
އިމްރާން ޚާން - ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު
އިމްރާން ޚާން - ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު
ސީ.އެން.އެން
އިމްރާން ޚާންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު
އިމްރާން ޚާން އޭއައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން ޖަލުން ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައިފި
 
އިމްރާން ޚާން ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުންނެވި އެއްވެސް ފޮޓޯއެއްވެސް އާންމުވެފައެއް ނުވޭ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ނުވަތަ އޭއައި ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ޖޯޝު ކައްކުވާލާފަދަ ގޮތަކަށް ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އިމްރާންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޓީމުން ވަނީ އޭނާގެ އަޑުގެ ކްލޯން އެއް އުފައްދާފައެވެ. އެއާއެކު އާންމު އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އިމްރާނަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވުމަށްފަހު އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން އިމްރާން ހުންނެވީ ޖަލުގައެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާގެ އިތުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުލަތުގެ މުހިންމު ޑޮކިއުމަންޓުތަކެއް ލީކް ކުރެއްވިކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައެވެ. މިކަމަށް އިމްރާންވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅުހައްދަވާފައެވެ. އަދި އެއީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އިދާރާއިން ވަނީ އިމްރާން ޚާންގެ ތަގުރީރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުރިހާ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކަށް މަނާކޮށްފައެވެ. އެއީ މޭމަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުން ހަރުކަށިކަން ދައްކަން ފެށުމުން ތިންދުވަސް ވަންދެން އިންޓަރނެޓް ކަނޑާލަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިމްރާންގެ ޝަރީއަތް ވެސް ކުރެވުނީ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުންނެވި އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ވެސް އާންމުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިމްރާންގެ ޕާޓީ ތަހްރީކޭ އިންސާފުން އާދީއްތަ ދުވަހުވަނީ ހަތް ގަޑިއިރެއްހާއިރުގެ އޮންލައިން ރެލީއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި އިމްރާންގެ ހަތަރު މިނެޓެއްހާއިރުގެ ވާހަކަފުޅު ގެނެސްދީފައިވަނީ މި ރެލީގެ ތެރޭގައެވެ. އޭއައި އޯޑިއޯއަށް ވަނީ ކުރީގެ ފުޓޭޖްތަކާއި ފޮޓޯތައް ހިމަނާފައެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ އޭއައި ސްޕީޗްގައި އެ ތާރީޚީ މަސައްކަތަށްޓަކައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޓީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަލުގައި އޭނާ ހުންނެވި ހާލަތާމެދު ސަޕޯޓަރުން ވިސްނާނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި ހަގީގީ މިނިވަންކަން ހޯއްދެވުމަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަޒުމާއެކު ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޕާޓީ އަށް އާންމު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މަނާކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އިމްރާންއަށް ވަފާތެރި ފަރާތްތައް ކިޑްނެޕްކުރުމާއި އާއިލާތަކަށް ދުއްތުރާ ކުރުން ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ތަހްރީކޭ އިންސާފުން ބެއްވި ވަރޗުއަލް ރެލީ 1.4 މިލިއަން މީހުން ޔޫޓިއުބުން ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި ސޯޝަލްމީޑިޔާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ހަތް ގަޑިއިރެއްހާރަށް ބަންދުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ލައިވްކޮށް އެހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ވެސް އެތައްހާސްބަޔަކު ވަނީ ބަލާފައެވެ.

2018ވަނަ އަހަރު އިމްރާން ޚާނަށް މަގާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވައިގެންނެވެ. މިކަންވީ އާއިލީ ވެރިކަމާއި މިލިޓަރީ ބާރުވެރިކަން އެކަނި ފެނުނު ޒުވާން ޖީލުތަކަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަކަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެމީހުން އިމްރާނަށް ވޯޓުދިނެވެ.

ނަމަވެސް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ގައުމު އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލައްވައިފި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހަރަކާތްތައް ފަށާފައިވެއެވެ.

އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގައި ނެގި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް