ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:18
ބިދޭސީން
ބިދޭސީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް
ސަރުކާރުން މިހާރު ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބީ ބަންގްލަދޭޝް ގެ 90،624 މަސައްކަތްތެރިން
 
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާލުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވޭ
 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދުވެސް ލައްކައަކާ ގާތްކުރޭ، އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން

ރާއްޖޭގައި ތިބީ ބަންގްލަދޭޝް ގެ 90،624 މަސައްކަތްތެރިންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެކުރަން ނިންމުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވާން ފަށާފައިވާއިރު، އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނައިން ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ އަދަދަކީ އެއްލައްކައެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދުވެސް ލައްކައަކާ ގާތްކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މި އަހަރު ނެރުނު ފޮރިން ލޭބަރ ސްޓެސްޓިކްސް އެންޑް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 139،220 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ކުރިން އެ މައުލޫމާތު ފެނުނުނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ހުރިހާ ރެކޯޑެއް ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ.

ރެކޯޑުތައް ފުހެލާފައިވާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއެމްވީން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާލުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ އަލީ އިހުސާނަށް ގުޅާލުމުން އިހުސާން ވަނީ، މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމުން ދައްކަނީ 90،624 ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އިހުސާން ވެސް ވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ އަދަދު ފުހެލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނެނީ އެކްޓިވް ވޯކްޕާމިޓްތަކުގެ އަދަދު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެނބުރި ގޮސްފައިވާ މީހުންވެސް ހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގައި 65 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެއް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ގެނެވޭނީ 100,000 މީހުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް