ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:15
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް، ރެއާލް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑު އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ، އިންގްލެންޑުގެ ޖޫޑް ބެލިންހަމް އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ލޫކާ މޮޑްރިޗް އެވެ. އޭގެ ފަހުން 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ރޮޑްރީގޯ ޖެހީ ލޫކަސް ވަޒްކުއޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ވިޔަރެއާލުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޖޯސް ލުއިސް މޮރާލޭސް އެވެ. އޭގެ ފަހުން 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރަހިމް ޑިއާޒް ވަނީ ރެއާލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ފްރެންސިސްކޯ ގާސިއާ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ރެއާލްގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ މޮޑްރިޗް އެވެ.

މޮޅާއެކު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކުންނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 17 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 42 ޕޮއިންޓެވެ. ރެއާލަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ޖިރޯނާ އަށް ލިބެނީ 41 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް