ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:27
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހަނީ
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
މީސްލްސް އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން
މީސްލްސް އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން ކެންޕެއިން ފަށައިފި
 
މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިން ދޭނެ
 
އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން ދޭނެ

މީސްލްސް އަދި ރުބެއްލާ (އެމްއާރް) ވެކްސިން ކެންޕެއިން ފަށާފައިވާކަމަށް, ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި (މީސްލްސް) ފެނުމާ ގުޅިގެން، އިތުރަށް މިބަލި ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ކުރެވެމުންދާ މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 18 މަހާ 49 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދިވެހިން ތެރެއިން މީސްލްސްގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ 14 ޑިސެންބަރު 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެމްއާރް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭގެ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކުގެ އިތުރުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދަމަނަވެށިން ކޮންމެ އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30ން 10:00ށް، އޭޑީކޭއިން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 15:00ން 16:00ށް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮންމެ އާދިއްތަ، ހޯމަ އަދި އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00ން 11:00ށް, އަދި ކޮންމެ ބުދަ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ 13:00ން 15:00ށް، ޖީޕީ ކްލިނިކް (ހުޅުމާލެ ފޭސް-2 ގެ 16 ވަނަ ޓަވަރު) ކޮންމެ އާދިއްތަ އަދި ބުދަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:30ން 11:30ށް، އަދި ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ 13:00ން 15:00ށް ވެކްސިން ދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް