ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:09
ބަޔާންގެ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޯމަންއާއި ކޭން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ބަޔާންގެ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޯމަންއާއި ކޭން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮވެ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި
 
ފަހު މެޗުގައި ބަޔާން އަތުން ބަލިވީ 1-0 ން

ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮވެ, ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ކެޓީ ފަހު މެޗުގައި ބަޔާން އަތުން ބަލިވެ, އެފްސީ ކޯޕަން ހޭގަން ފަހުން މެޗުން މޮޅުވުމުންނެވެ. ބަޔާން އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވި ނަމަވެސް ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެކަމަކު ގްރޫޕްގެ ފުލުން ސަލާމަތްވީހެވެ. ޔުނައިޓެޑް ފަހު މެޗަށް ނުކުތް އިރު ފުރުޞަތު އޮތީ ބަޔާން އަތުން މޮޅުވެ, ކޯޕަން ހޭގަން އަށް ގަލަތަސަރާއީ އަތުން މޮޅުނުވެވިއްޖެ ނަމައެވެ.

ބަޔާން އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 1-0 ނެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ކޭން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ކޮންގްސްލީ ކޯމަންއެވެ. މިބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލަން ޖެހުނީ ހަ މެޗުން އެންމެ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފުލުގައި އޮވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ނެތެވެ. ބަޔާން މިއުނިކް ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުން 16 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރި ކޯޕަން ހޭގަން އަށް ޕޮއިންޓް ހޯދިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް